Phân tích Từ khoá Seo (Keyword research)

  1. Tìm từ khoá để sử dụng trên các trang của trang web của bạn có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc tìm thấy trên Web bởi những người quan tâm đến những gì bạn cung cấp và vô hình.

Nghiên cứu từ khóa có nghĩa là hiểu đối tượng của bạn và định vị các từ và cụm từ mà họ sẽ sử dụng để tìm kiếm các trang của bạn và mong đợi để xem trên các trang đó.

Chúng tôi xem xét thông tin từ các nguồn như kcông cụ lập kế hoạch từ khóa của Google để xem trong lịch sử có bao nhiêu lưu lượng truy cập từ khóa nhất định có xu hướng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Chúng tôi cũng khám phá mức độ dễ hay khó của các trang của bạn để xếp hạng tốt và cạnh tranh cho các từ khóa đó trong kết quả tìm kiếm.

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn, để cố gắng tìm những từ mà khách hàng của bạn có khả năng sử dụng nhiều nhất để tìm kiếm những gì bạn cung cấp trên trang web của bạn và mong muốn thấy trên các trang của bạn.

Để tìm hiểu làm thế nào chúng ta có thể làm việc cùng nhau, liên hệ với tôi hôm nay và cho tôi biết thêm về doanh nghiệp và trang web của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!